Vārda vai uzvārda maiņa ir solis, kas var būtiski ietekmēt mūsu dzīvi un likteni. Dažādās kultūrās un sabiedrības kopienās jauna “nosaukuma” iegūšana ir saistīta ar pārmaiņām, kas bieži simbolizē jaunu posmu vai “pārdzimšanu no jauna”.

Nav aizliegts mainīt vārdu un uzvārdu, bet es bez nopietna pamatojuma neieteiktu to darīt, izņemot, ja sieviete pārņem vīra uzvārdu, reģistrējot laulību – to es vienmēr iesaku gandrīz kā obligātu. Bet par šo tēmu parunāsim raksta noslēgumā.

Mums katram dzīves laikā ir jāapgūst noteiktas mācību stundas. Ja mums šķiet, ka mūsu vārds un/vai uzvārds kaut kādā mērā slikti ietekmē mūsu dzīvi, tad mums var rasties vēlēšanās izbēgt no pārbaudījumiem, mainot vārdu vai uzvārdu. Es neiesaku nevienam mēģināt izbēgt no neapgūtajām mācībām, jo tās vienalga pie mums kaut kādā veidā atnāks.

Vārda enerģija bērnu pavada visu mūžu, bet jaunā vārda enerģija nāk klāt kā papildu enerģija esošajai enerģijai. Dzīves pamats jau ir ielikts vārdā, kas tiek reģistrēts dzimšanas apliecībā (vai kādā citā dokumentā, kur pirmo reizi tiek minēts bērna vārds). Dzimšanas apliecību (pirmo dokumentu) nevar izmainīt, tāpēc jaunajiem vārdiem var nebūt tik nozīmīgs enerģētiskais spēks, kā mēs bieži to vēlamies.

Bet paskatīsimies mazliet detalizētāk uz to, kas notiek tad, kad tomēr nolemjam mainīt vārdu un/vai uzvārdu.

1. Identitāte un pašnoteikšanās

Vārda maiņa bieži vien ir personības attīstības izpausme. Šī darbība var mums palīdzēt no jauna definēt savu identitāti un labāk saprast, kas mēs esam un par ko vēlamies kļūt. Piemēram, pēc attiecību šķiršanas sieviete vēlas nomainīt vīra uzvārdu uz savas dzimtas uzvārdu atpakaļ. Ko viņa patiesībā vēlas izdarīt? Ieraudzīt un sajust sevi atkal “bez vīra uzvārda klātbūtnes”.

2. Vārda enerģija

Katram vārdam (katram burtam un skaņai) ir noteikta enerģija, kas ietekmē mūsu uzvedību un apkārtējās pasaules uztveri. Vārda maiņa var mainīt enerģētisko dinamiku un tādējādi ietekmēt notikumus mūsu dzīvē. Piemēram, šobrīd arī Latvijā kļūst arvien populārāk pēc konkrētu rituālu iniciācijām ņemt sev citus vārdus. Ko tas patiesībā nozīmē? To, ka cilvēks ar savu īsto vārdu nejūt vai netic savam garīgajam, enerģētiskajam spēkam, bet ar jauno – notic.

3. Enerģijas atjaunošana

Vārda maiņu var uzskatīt par enerģijas atjaunošanos mums apkārt. Šis process ir saistīts ar iespēju atbrīvoties no vecajām saistībām un ienest dzīvē jaunas, svaigas iespējas. Piemēram, vienai manai klientei viņas dzimtas uzvārda pieminēšana ikreiz uzdzina šermuļus un viņa vēlējās to mainīt. Kad viņa nomainīja uzvārdu, nekas īsti nemainījās šajās sajūtās. Bet kad mēs pārstrādājām šīs negatīvās sajūtas, tad atklājās tas, kādu dzimtas sāpi šis uzvārds “deva” dzimtas sievietēm.

4. Simboliskā nozīme

Vārdam var būt simboliska nozīme, un tā maiņa var būt jauna sākuma vai atvadīšanās no iepriekšējām grūtībām simbols. Piemēram, ja bērnu vārda dēļ bērnībā ir visu laiku apvainojuši, tad pieaugušā dzīvē daži izvēlas nomainīt vārdu, tādā veidā atvadoties no šo aizvainojumu sloga.

5. Psiholoģiskā ietekme

Vārda maiņai ir psiholoģiska ietekme. Tas var ietekmēt mūsu pašsajūtu, pašcieņu un pārliecības par sevi līmeni, kas savukārt ietekmē lēmumu pieņemšanu un mērķu sasniegšanu.

Jo vairāk mēs ticam sava vārda un/vai uzvārda pozitīvai ietekmei, jo spēcīgāka ir pašietekmēšanās enerģija.

6. Ietekme uz attiecībām

Vārda maiņa var ietekmēt mūsu attiecības ar citiem. Tas var radīt jaunus tēlus citu cilvēku acīs un mainīt mijiedarbību sabiedrībā. Piemēram, jauna “nosaukuma” iegūšana var dzēst sliktās pagātnes reputācijas ietekmi.

7. Vīra uzvārda ietekme

Pāreja vīra uzvārdā liecina par pilnīgu vīra pieņemšanu un gatavību kopā ar viņu gan priecāties par labās karmas piedāvātajiem dzīves notikumiem, gan atstrādāt slikto karmu. Uzvārda nepieņemšana norāda, ka sieviete nav gatava pieņemt vīru tādu, kāds viņš ir. Daļēja uzvārda pārņemšana (sievas un vīra uzvārds caur svītriņu) liecina, ka sieviete vēlas (apzināti vai neapzināti) saglabāt savu neatkarību, atstājot sev aiz muguras atkāpšanās ceļu, ja nu gadījumā laulība / attiecības neizdodas.

Vienai klientei visu laiku bija sajūta, ka viņa it kā dzīvo dubultu dzīvi. Viņai bija dubultuzvārds (pirmais – savs, otrais – vīra), uz ko es sarunā norādīju. Tikko viņa pilnībā pārņēma vīra uzvārdu, viņu attiecības ļoti ātri uzlabojās un arī pati kliente dalījās, ka ir sajūta, it kā viņa tagad ir “viena vesela vienība”.

8. Nopietni apsvērts lēmums

Vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka vārda maiņa ir individuāls lēmums, un tā ietekme katram cilvēkam būs atšķirīga. Ir ļoti rūpīgi jāizsver sava motivācija un jāapzinās, kā šis lēmums var ietekmēt dažādas dzīves jomas. Vārda un/vai uzvārda maiņa nav ne laba, ne slikta. Galvenais – maksimāli godīgi sev atzīt, kādu iemeslu un emociju vadīts es to daru.

Publicēts: retrits.lv